KS MIREN

Župnijska cerkevCerkev je prvič omenjena posredno z župnijo leta 1247. Sedanja neoklasicistična cerkev je bila sezidana med leti 1827 in 1828. Med prvo svetovno vojno je bila porušena, obnovljena je bila leta 1927.

Cerkev stoji sredi vasi ali v gornjem Mirnu. Pravokotni ladji sledi ravno zaključen prezbiterij. Na južni in zahodni strani sta mu prizidana zvonik oglejskega tipa, ki je bil do prve svetovne vojne vzidan v fasado, in zakristija. Do leta 1828 je bilo okoli cerkve pokopališče.

Nad vhodom stoji v večji niši kip sv. Jurija v boju z zmajem, ki ga je leta 1996 izdelal akademski kipar Marjan Konič. Strop v prezbiteriju je poslikan s petimi medaljoni, v katerih je upodobljen Jezus. Na slavoloku je še pet medaljonov, poslikava je najverjetneje nastala v 19. stoletju, po prvi svetovni vojni je bila obnovljena. Fresko Dobrega pastirja na zgornjem delu slavoločne stene je leta 1956 izdelal Rajko Slapernik; istega leta je p. Gabrijel Humek v levi stranski niši ladje naslikal Kalvarijo z Jeruzalemom v ozadju; na steni pa visi razpelo s križanim. V desni stranski niši je štiridelna poslikava s prizori iz Jezusovega življenja, spredaj pa stoji na stebru mavčni kip sv. Jožefa z Detetom.

V cerkvi so se ohranili marmorni oltarji z baročnimi značilnostmi iz začetka 18. stoletja. Sv. Jurija v boju z zmajem je leta 1929 upodobil Clemente Del Neri.

Križev pot je leta 1910 naslikal dunajski podobar Wilhelm Morandini  po predlogi Josepha Führicha. Orgle so leta 1927 izdelali v goriški delavnici Ivana Kocina. Pred prezbiterijem stoji baročni krstni kamen, pod korom, kjer je nekoč stal krstni kamen, je mavčni kip Device Marije.