KS MIREN

Čevljarstvo ima v Mirnu stoletno tradicijo in včasih je bilo v kraju razvito tudi usnjarstvo.
Domačin Pavel Petejan je leta 2007 uredil muzej, v katerem predstavlja zgodovino domače obrti.

Obiskovalci si lahko ogledajo stroje in opremo, ki so jo včasih uporabljali domači obrtnik. Na stenah so tudi stare fotografije, ki pričajo o razvoju čevljarstva v Mirnu.

Ogled je možen po predhodnem dogovoru.
Spletna stran: cevljarskodrustvo.webs.com