KS MIREN

adria logoV nogometnem društvu smo leta 2007 praznovali 85-letnico igranja nogometa v Mirnu. Nogomet je v tem obdobju doživljal vzpone in padce. Kljub nekaterim zelo kriznim letom, nogometna dejavnost v Mirnu ni nikoli zamrla niti za kratek čas. Lahko trdimo, da je nogomet zasidran globoko v srcih Mirencev. Navsezadnje to potrjujejo tudi obiski tekem.

Člansko moštvo nastopa v 3. SNL-Z, mladinska moštva pa nastopajo v ligah MNZ. V lokalni skupnosti smo eno najaktivnejših in najbolj uglednih društev. Sama občina je relativno majhna in so zato njeni finančni potenciali majhni. Občina nam s svojimi sredstvi pomaga, sami pa se moramo nenehno dokazovati in s tem opravičevati sredstva, ki jih prejmemo na občinskih razpisih za delovanje. Vsako leto nam iz proračuna občine pripadajo tudi določena sredstva za investicije, ki jih pa moramo z našo angažiranostjo oplemenititi. Zaradi znanih razlogov/upadanje števila rojstev; majhno področje, ki ga pokriva občina; v premeru petih kilometrov delujejo trije klubi/ se pojavljajo težave z zagotavljanjem zadostnega števila otrok za posamezne selekcije. Prav ti razlogi so nas že pred leti primorali, da se povežemo z ND Mladi nogometaš Gorica; v zadnjem času pa smo vzpostavili stike z zamejci. 

Poleti 2005 se je na vzhodni in zahodni strani igrišča zgradila tribuna s sedeži. lep uspeh je izgradnja in ureditev pomožnega igrišča z umetno travo. adria

Cilji društva so, da bi nastopalo s članskim moštvom v tretji ligi. Naloga mladinskega pogona pa je, da zagotovi zadostno število igralcev za posamezne kategorije in na koncu za člansko moštvo. Predvsem pa je cilj mladinskega pogona, da vzgaja otroke za življenje v skupnosti in za skupnost, odrekanje, disciplino, potrpežljivost …

V novo leto smo vstopili z novim programom, ki vključuje strokovni kader, mlade nogometaše in njihove starše. Mladinski program se izvaja na podlagi usmeritev društva, operativnih načrtov vodje mladinskega programa in operativnih načrtov trenerjev posameznih kategorijah. Nogometno društvo Adria, ki ga v 3. SNL-Z predstavlja članska ekipa, mora imeti za zadovoljitev potreb licenciranja določeno število mlajših selekcij. Te morajo imeti ustrezno število registriranih igralcev, društvo pa mora zagotavljati določene kadrovske, upravne in infrastrukturne pogoje. Zato je vsako leto znova in znova komisiji za licenciranje potrebno dostavljati ustrezna dokazila o zagotavljanju ustreznih pogojev. Vse skupaj seveda razumemo v kontekstu zagotavljanja čim boljših pogojev za treniranje in tekmovanje naših najmlajših igralcev.

Zagotavljanje sredstev za normalno delovanje društva predstavlja vsakdanji boj za vsak euro. Brez pomoči lokalne skupnosti in sponzorjev, bi nam trda predla.

Organizacija društva

Najvišji organ društva je skupščina. Delo društva med skupščinama pa vodi Upravni odbor, ki ima predsednika, tajnika, blagajnika ter sedem do deset članov odbora. Upravni odbor za izvedbo posameznih projektov imenuje posamezne komisije/odbore. Društvo ima čez tristo registriranih igralcev ter krepko čez sto članov. Redno trenira in nastopa v posameznih tekmovanjih čez sto igralcev.


Spletna stran: http://www.ndadria.si/