KS MIREN

Društvo upokojencev Miren šteje 380 članov iz Mirna, Orehovelj in Vrtoč. Da bi bili člani tudi v tretjem življenjskem obdobju zdravi in aktivni, se družimo na rekreaciji, balinamo, se udeležujemo pohodov in izletov.

Ženske imajo tudi tedensko telovadbo v telovadnici osnovne šole Miren, balinarji pa vadijo vsak četrtek v Športnem parku v Orehovljah.
Vključeni smo v vseslovenski projekt "Starejši za višjo kakovost življenja doma", ki ga prostovoljke vestno izvajajo.
Društvo se tudi aktivno vključuje v vaško dogajanje. Spremlja aktivno družbeno problematiko, in sicer predvsem na področju zdravstva in sociale. Obenem želi zadržati javno zdravstvo na področju primarnega osnovnega zdravstva v čim večjem obsegu.

Predsednik društva je g. Stanić Zdravko, ki je zainteresiranim na voljo na tel.št. 070434466.

 

Uradne ure društva so ob sredah od 9,00 do 11,00 v prostorih društva v Mirnu 125 zraven pošte.