KS MIREN

Vincencijeva zveza dobrote je mednarodna dobrodelna organizacija. V Sloveniji je bila ustanovljena leta 1876 in je po nasilni razpustitvi prenehala delovati kmalu po koncu druge svetovne vojne. Leta 1994 je ponovno zaživela. Danes se imenuje Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote, ki ima od leta 2006 status humanitarne organizacije.

Skozi petnajst let delovanja se je njena dejavnost precej razvejala. Na prostovoljnem delu slonijo naslednji programi:

  • celostna pomoč brezdomcem za aktivno vključevanje v družbo,
  • celostna pomoč mladim iz nefunkcionalnih družin,
  • kakovosten zakon - odgovorno starševstvo,
  • mladostna iskanja,
  • šola za animatorje.

Predsednik društva prostovoljcev VZD:
dr. Peter Žakelj (040 226 884)

vodja Dnevnega centra:
Urška Smerkolj (051 631 992 ali 01 425 30 93)

stiki s prostovoljci:
Simona Stegne (040 753 425)

vodja Zavetišča:
Simon Smerkolj (040 187 794)

odnosi z javnostmi:
Dnevni center: Nuša Zavašnik (040 346 487)
Mirenski grad: Andreja Ličen (040 244 657)

 Sedež društva:
Društvo prostovoljcev Vincencije zveze dobrote
Miren 216
5291 Miren

Dnevni center za brezdomce:
Plečnikov podhod 1
1000 Ljubljana

TRANSAKCIJSKI RAČUN IN DAVČNA ŠTEVILKA:

Transakcijski račun Abanka Vipa d. d. področje Primorska: 05100-8012258464

Matična številka: 2208032001
Davčna številka: 93926383